Kodowanie brzegowe (ang. edge coding)

Kodowanie brzegowe to oznaczanie wartości zmiennych polegające na wypisywaniu kodów na marginesach ankiet lub kwestionariuszy wywiadu.