Kohorta (ang. cohort)

Kohorta to grupa osób, których wspólną cechą jest to, że jakieś jedno i to samo zdarzenie przydarzyło im się w tym samym czasie. Może to być fakt narodzin w tym samym roku, ukończenie szkoły lub studiów, podjęcie pierwszej pracy zarobkowej, zawarcie małżeństwa itp.