Kodowanie otwarte (ang. open coding)

Kodowanie otwarte polega na analizie i przetworzeniu przez koderów wszystkich odpowiedzi respondentów na pytania otwarte, a zapisanych przez ankieterów w kwestionariuszach wywiadu. Koderzy wyszukują najczęściej pojawiające się odpowiedzi, przydzielając je do wspólnych kategorii, które oznaczane są następnie konkretnymi kodami. Odpowiedzi pojawiające się sporadycznie można również przydzielać do ogólnej kategorii (np. „inne odpowiedzi”) oznaczonej osobnym kodem. W ten sposób nawet bardzo dużą liczbę odpowiedzi można zredukować do mniejszej liczby kategorii odpowiedzi ogólnych.