Kryteria doboru respondenta (ang. eligibility criteria)

Kryteria doboru respondenta to zestawienie cech społeczno-demograficznych, które powinien spełniać uczestnik badania. Najczęściej są to takie cechy jak płeć, wiek, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania itp.