Kowariancja (ang. covariance)

Kowariancja to miara natężenia współzmienności dwóch zmiennych.