Kwantyfikacja (ang. quantification)

Kwantyfikacja to proces przetwarzania danych w formę numeryczną, umożliwiający ich dalszą analizę statystyczną.