Kwantyl (ang. quantile)

Kwantyl to parametr statystyczny stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w populacji badanej. Kwantyl umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na określone części (setne, dziesiętne, ćwiartki, połówki itp.) z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Kwantyle dzielimy na percentyle, kwintyle, decyle, kwartyle i medianę.