Losowanie warstwowe (ang. stratification)

Losowanie warstwowe polega na tym, że najpierw dzieli się badaną zbiorowość na różniące się jakościowo części (wyróżnione z uwagi na płeć, wiek, miejsce zamieszkania respondentów lub inne cechy), a następnie z każdej wyróżnionej części (warstwy) losuje się określoną liczbę jednostek.