Losowanie systematyczne (ang. systematic sampling)

Losowanie systematyczne polega na wybraniu do próby badanej co n-tej jednostki znajdującej się w operacie losowania.