Mass Observation

Mass Observation to nieformalna organizacja badawcza założona w roku 1937 w Wielkiej Brytanii przez antropologa Toma Harrisona, poetę Charlesa Madge’a oraz dokumentalistę Humphreya Jenningsa. Mass Observation skupiała rozmaitych pisarzy, artystów, dziennikarzy oraz innych sympatyków projektu działających na zasadzie wolontariatu. Ich wspólnym celem była obserwacja i rejestracja codziennych zachowań Brytyjczyków. Można powiedzieć, że badacze z Mass Observation byli prekursorami socjologii życia codziennego, chociaż oni sami określali swoje badania terminem anthropology of ourselves (antropologia nas samych).