Metaanaliza (ang. metaanalysis)

Metaanaliza polega wykorzystaniu danych, wniosków i spostrzeżeń z wcześniejszych badań dotyczących tego samego lub podobnego problemu badawczego. Metaanaliza to uogólnienie innych analiz, w potocznym tego słowa znaczeniu „analiza analiz”.