Metoda biograficzna (ang. biographical method)

Patrz: metoda dokumentów osobistych.