Model hierarchii efektów (ang. hierarchy-of-effects model)

Model hierarchii efektów to ogół możliwych reakcji konsumenta na ofertę sprzedaży produktu lub usługi. Obejmuje ogółem 6 możliwych reakcji:

  1. Świadomość istnienia produktu (ang. awareness)
  2. Znajomość produktu (ang. knowledge)
  3. Upodobanie do produktu (ang. liking)
  4. Preferowanie produktu (ang. preference)
  5. Zamiar zakupu (ang. intention to buy)
  6. Dokonanie zakupu (ang. purchase)

Model hierarchii efeketów opisali po raz pierwszy w roku 1961 amerykańscy badacze, Robert Lavidge oraz Gary Stainer (A Model for Predictive Measurements of Advertising Effectiveness, Journal of Marketing, 1961).