Norma (ang. social norm)

Norma to zasada, wzorzec, reguła określająca powszechnie obowiązujące przekonanie na temat tego jak powinni zachowywać się członkowie społeczności, grup i wspólnot, aby utrzymać należyty ład i porządek. Norma może być jednoznacznie określona i skodyfikowana jak również zostać wyrażona w mniej formalny sposób.