Nietrafność (ang. invalidity)

Nietrafność to taka cecha pomiaru, narzędzia badawczego lub skali pomiarowej, wskaźników itp. że nie mierzą właściwie tego, co w założeniu mierzyć powinny.