On-air test

On-air test to badanie reklamy telewizyjnej przeprowadzone w warunkach, które są możliwie najbardziej naturalne dla odbiorcy testowanej reklamy np. w jego domu. Termin ten może również oznaczać test reklamy telewizyjnej przeprowadzony po jej publicznej emisji w stacjach telewizyjnych.