Omnibus (ang. omnibus study)

Omnibus to rodzaj wielotematycznego sondażu, realizowanego przez agencję badawczą na zlecenie większej liczby klientów, dla których taki sposób dotarcia do respondentów jest bardziej opłacalny niż samodzielne zlecenie badania. Kwestionariusz wywiadu wykorzystywany w omnibusach zawiera kilka lub więcej części, na które składają się zestawy pytań przygotowane przez poszczególnych zleceniodawców. Po zakończeniu omnibusa każdy z nich otrzymuje odpowiedzi na pytania z tej części kwestionariusza, którą sam zlecił.