Ponowny zakup (ang. repurchase)

Ponowny zakup to wskaźnik marketingowy, za pomocą którego producent ocenia efektywność wprowadzenia nowego produktu na rynek oraz możliwość jego trwałej akceptacji przez klientów. Wskaźnik ten jest wyrażony w postaci procentowej, jako odsetek osób, które w określonym odstępie czasu dokonały powtórnego zakupu nowego produktu, w stosunku do wszystkich osób objętych badaniem.