Populacja badana (ang. study population)

Populacja badana to ogół wszystkich jednostek badania, z którego została pobrana (wylosowana) próba badana. Populacją badaną mogą być mieszkańcy całego kraju, wybranych regionów i miejscowości, członkowie mniejszych społeczności i wspólnot, ale również pracownicy firm, instytucji itp.