Poziom realizacji próby (ang. response rate)

Poziom realizacji próby to wskaźnik efektywnej realizacji sondażu; określa % zrealizowanych wywiadów w stosunku do ich całej założonej liczby (wielkości wylosowanej próby).