Poziom ufności (ang. confidence level)

Poziom ufności to prawdopodobieństwo, z jaką wartość zmiennej znajduje się w przedziale ufności. Poziom ufności jest jednym z elementów decydujących o wielkości próby. Im większy oczekiwany poziom ufności, tym większa będzie wielkość próby. W sondażach przyjmuje się zwykle poziom ufności na poziomie p=95% lub 99%.