Przyczynowość (ang. causality)

Przyczynowość to ogólna zasada w naukach społecznych (i nie tylko społecznych), wg której każdy fakt społeczny, zdarzenie, zjawisko, sytuacja itp. ma swoją przyczynę. „To co się dzieje, dzieje się z jakiegoś powodu”.