Pytanie buforowe (ang. buffer question)

Pytanie buforowe zamieszczane jest pomiędzy poszczególnymi zestawami pytań, z których każdy dotyczy innego zagadnienia badawczego. Pytanie buforowe stosowane jest w celu uprzedzenia respondenta o zmianie omawianego tematu; wprowadza krótko w nowe zagadnienie.