Pytanie bezpośrednie (ang. direct question)

Pytanie bezpośrednie zadawane jest respondentowi w ten sposób, że odnosi się wprost do jego postaw i przekonań. Przykładem może być pytanie: „czy stosuje Pan(i) czasami przemoc fizyczną wobec członków swojej rodziny?”, „czy uważa się Pan(i) za osobę religijną?”, „dlaczego wybrał(a) Pan(i) produkt marki X”.