Pytanie podwójne (ang. double-barrelled question)

Pytanie podwójne sformułowane jest w taki sposób, że dotyczy jednocześnie dwóch różnych zagadnień, co uniemożliwia respondentowi udzielenie sensownej odpowiedzi: „Czy NATO powinno wycofać swoje wojska z Afganistanu i jak szybko?”. Pytanie to nie będzie miało sensu, jeśli respondent uważa, że NATO powinno pozostawić swoje wojska w Afganistanie.