Pytanie pośrednie (ang. indirect question)

Pytanie pośrednie zadawane jest respondentowi w ten sposób, że odnosi się do jego postaw i opinii, ale poprzez odwołanie do doświadczeń innych osób. Pytanie pośrednie zadawane jest w sytuacji, kiedy istnieje przypuszczenie, że respondent może poczuć opór przed udzieleniem szczerej odpowiedzi. Zamiast zapytać respondenta o to, czy jest zwolennikiem prawa do aborcji możemy zadać pytanie w następujący sposób: „Czy zna Pan(i) w swoim otoczeniu jakieś osoby, które są zwolennikami prawa do aborcji?”.