Rachmistrz spisowy (ang. census interviewer)

Rachmistrz spisowy to osoba odwiedzająca gospodarstwa domowe w celu dokonania spisu statystycznego.