Redukcjonizm (ang. reductionism)

Redukcjonizm to podejście naukowe w badaniach społecznych, polegające na tym, że część lub wszystkie wnioski dotyczące obserwowanych zjawisk, postaw itp. sprowadza się do jednej lub kilku uniwersalnych zasad wyjaśniających.