Redukcja danych (ang. data reduction plan)

Redukcja danych to procedura zmniejszenia wielkości zbioru danych w celu ich łatwiejszej oraz efektywniejszej analizy. Istnieje kilka sposobów na dokonanie redukcji danych. Może ona polegać m.in. na wykorzystaniu zaawansowanych metod statystycznych, które umożliwiają zmniejszenie dużego zbioru danych do podstawowych czynników, wymiarów lub skupień, wyjaśniających najważniejsze zależności pomiędzy analizowanymi przypadkami i wartościami zmiennych.

Inny sposób redukcji danych to takie przekształcenie dużej liczby wartości zmiennych, żeby można je było przedstawić za pomocą jednej wartości, wspólnej dla wszystkich. Jeszcze inny sposób redukcji danych, to zmniejszenie dużego zbioru o określoną liczbę przypadków, ale w taki sposób, żeby zredukowany zbiór pozostał reprezentatywny dla populacji badanej.