Respondent zawodowy (ang. professional respondent)

Respondent zawodowy to potoczne określenie osoby biorącej regularny udział w grupach fokusowych, niezależnie od tego, czy ma rzeczywiście istotną wiedzę na temat przedmiotu badania i czy spełnia kryteria doboru uczestników do badania. Wg standardów obowiązujących przy rekrutacji uczestników grup fokusowych, jedna i ta sama osoba może brać udział w takich badaniach nie częściej niż co kilka miesięcy. Dlatego zawodowi respondenci oczywiście nie przyznają się organizatorom badania do tego, że biorą udział w badaniach fokusowych przy każdej możliwej okazji. Co kieruje zawodowymi respondentami? Zapewne niewielkie wynagrodzenie za udział w badaniu, ale nie można też wykluczyć, że niezaspokojona chęć dzielenia się swoją opinią na wszelkie możliwe tematy.