FGI (Focus Group Interview)

FGI (Focus Group Interview) czyli Zogniskowany Wywiad Grupowy to najpopularniejsza, obok IDI, technika wywiadu jakościowego. Inne popularne określenia FGI to wywiad grupowy, grupa fokusowa, wywiad fokusowy, fokus.

Wywiad FGI realizowany jest w studiu badawczym, nazywanym potocznie fokusownią. W wywiadzie bierze udział od 8 do 12 osób; przeciętny czas jego trwania to półtorej godziny. Prowadzony jest przez badacza, zwanego moderatorem; zadaje on pytania zamieszczone w scenariuszu wywiadu, następnie prosi poszczególne osoby o przedstawienie swoich opinii, stymuluje przebieg dyskusji, aktywizuje i zachęca do wypowiedzi itp.