Rozkład skośny (ang. skewed distribution)

Rozkład skośny to rozkład, w którym większość obserwowanych wartości zmiennej znajduje się na jednym z dwóch krańców rozkładu.