Rozstęp (ang. range)

Rozstęp to miara statystyczna wskazująca na różnicę pomiędzy najmniejszą i największą wartością zmiennej.