Rozproszenie (ang. dispersion)

Rozproszenie to inne określenie miary rozproszenia.