Samounicestwiająca się przepowiednia (ang. self-defeating prophecy)

Samounicestwiająca się przepowiednia to zjawisko będące przeciwieństwem samospełniającej się przepowiedni. Oznacza takie przewidywane zdarzenia społeczne, zachowanie własne lub innych osób, które nie występują i nie mają miejsca właśnie na skutek tego, że były przez nas oczekiwane.