Skala dystansu społecznego (ang. social distance scale)

Skala dystansu społecznego wykorzystywana jest do pomiaru uprzedzeń wobec przedstawicieli innej grupy społecznej (narodowej, rasowej, religijnej itp.).

Patrz więcej na ten temat: skala Bogardusa.