Skala etnocentryzmu (ang. E scale; ethnocentrism scale)

Skala etnocentryzmu jest przeznaczona do pomiaru postaw etnocentrycznych; opracowana została w 1950 roku przez niemieckiego filozofa i socjologa Theodora W. Adorna (ur. 1903 – zm. 1969) i przedstawiona w pracy The Authoritarian Personality. W oryginalnej wersji skala etnocentryzmu składała się z szeregu twierdzeń negatywnie charakteryzujących Żydów, Murzynów oraz przedstawicieli pozostałych mniejszości etnicznych. Osoba badana mogła odnieść się do każdego twierdzenia, wybierając pomiędzy kilkoma wariantami odpowiedzi, od „zdecydowanie nie zgadzam się” do „zdecydowanie zgadzam się”. W późniejszych latach powstało wiele odmian skali etnocentryzmu, modyfikowanych w zależności od okoliczności, w których miała być zastosowana (kraju, środowiska lokalnego, uwarunkowań społeczno-politycznych itp.).