Skala etnocentryzmu konsumenckiego (ang. CET scale, CETSCALE, consumer ethnocentrism scale)

Skala etnocentryzmu konsumenckiego wykorzystywana jest do pomiaru postaw konsumentów wobec produktów krajowej produkcji, ich oceny, skłonności do nabywania i preferowania w odniesieniu do takich samych produktów pochodzących z rynków zagranicznych. Skala etnocentryzmu kulturowego umożliwia określenie, w jakim stopniu konsumenci są emocjonalnie i kulturowo przywiązani do produktów krajowych, i w jakim stopniu są je skłonni wybierać zamiast zagranicznych odpowiedników.

Bibliografia: Terence Shimp i Subhash Sharma Consumer ethnocentrism: constructions and validation of the CETSCALE (Journal of Marketing Research, vol. 24, 1987).