Skala niewymuszająca (ang. non-forced scale)

Skala niewymuszająca umożliwia respondentowi uchylenie się od odpowiedzi lub zajęcie neutralnego stanowiska (zwykle poprzez udzielenie odpowiedzi typu „trudno powiedzieć”, „ani dobrze, ani źle” itp.).