Skala Likerta (ang. Likert scale)

Skala Likerta to jedna z najbardziej znanych skal pomiarowych, stosowana powszechnie w badaniach marketingowych, rynkowych i społecznych. Nazwa skali pochodzi od nazwiska jej twórcy, amerykańskiego socjologa Rensisa Likerta (ur. 1903 – zm. 1981). Początkowo skala Likerta była znacznie bardziej złożona; obecnie stosuje się jej uproszczoną wersję. Respondentowi przedstawiana jest lista twierdzeń dotyczących ocenianego produktu, usługi lub innego zjawiska, a jego odpowiedzi mierzone są na dwubiegunowej, zazwyczaj pięciopunktowej skali:

  1. zdecydowanie się nie zgadzam
  2. raczej się nie zgadzam
  3. ani się nie zgadzam, ani się zgadzam
  4. raczej się zgadzam
  5. zdecydowanie się zgadzam.

Poszczególnym odpowiedziom mogą być przypisywane wartości numeryczne od 1 do 5, rzadziej od – 2 do 2 (zero oznacza odpowiedź neutralną).