Skala PEC (ang. PEC scale, political-economic conservatism scale)

Skala PEC to skrótowe określenie skali politycznego i ekonomicznego konserwatyzmu (ang. political-economic conservatism scale). Skala ta służy do pomiaru osobowości konserwatywnej. Została skonstruowana przez Theodora W. Adorna (ur. 1903 – zm. 1969) i opisana w The Authoritarian Personality (1950). W zamierzeniu jej twórcy skala PEC miała umożliwiać identyfikację osobowości konserwatywnej vs. osobowość liberalna, przede wszystkim w odniesieniu do członków społeczności Stanów Zjednoczonych 1 poł. XX wieku. Podobnie jak inne skale skonstruowane przez Adorna, również skala PEC oceniana była krytycznie przez wielu socjologów. Skali PEC, ich zdaniem, nie można było traktować jako obiektywnego (w sensie naukowym) narzędzia pomiaru, z uwagi na jej „upolitycznienie” i tendencyjność w doborze twierdzeń, użytych do definiowania osobowości konserwatywnej.