Skala porównawcza (ang. comparative scale)

Skala porównawcza umożliwia respondentowi uporządkowanie ocenianych obiektów, zaczynając od tego, który ocenia najlepiej, a kończąc na tym, który ocenia najgorzej (lub odwrotnie). Inny sposób na użycie omawianej skali, to porównywanie parami: respondent ocenia poszczególne obiekty zestawione w parach i wybiera ten obiekt, który lepiej ocenia z jakiegoś względu.