Specyfikacja (ang. specification)

Specyfikacja to rodzaj zestawienia, w którym zamieszczone są szczegółowe wskazania dotyczące sposobu realizacji poszczególnych etapów badania.