Sondaż założycielski (ang. established survey)

Sondaż założycielski stosowany jest w badaniach telemetrycznych; jest to rodzaj badania przeprowadzanego na dużej (często kilkutysięcznej) losowej próbie gospodarstw domowych. W trakcie sondażu założycielskiego ustalana jest struktura społeczno-demograficzna osób zamieszkujących gospodarstwa oraz dostępność do odbiorników i stacji telewizyjnych. Sondaż założycielski umożliwia w rezultacie ustalenie panelu gospodarstw domowych, który zostanie objęty dalszym systematycznym pomiarem telemetrycznym.