Split run test

Split run test to rodzaj badania, którego celem jest sprawdzenie efektywności przekazów reklamowych zamieszczanych w prasie. Polega na tym, że w tym samym nakładzie gazety lub czasopisma umieszcza się dwie różne wersje reklamy (ogłoszenia), dotyczącej tego samego produktu lub usługi. Poszczególne części nakładu mogą być następnie dystrybuowane w różnych regionach kraju, miastach itp. W ten sposób można ustalić, która z reklam lepiej zachęca do zakupu produktu lub usługi.