Split ballot

Split ballot to technika wykorzystywana w trakcie przygotowania kwestionariuszy wywiadów, której celem jest sprawdzenie trafności i zrozumiałości użytych w nich pojęć. Badacze przygotowują dwie wersje tego samego kwestionariusza, różniące się pojęciami używanymi w poszczególnych pytaniach. Następnie wybierana jest niewielka próba badana, którą dzieli się losowo na połowy. W każdej z grup przeprowadzane są wywiady z wykorzystaniem różnych wersji kwestionariuszy. Analiza zebranych odpowiedzi umożliwia badaczom podjęcie decyzji, który z wariantów kwestionariusza jest bardziej zrozumiały dla respondentów.