Status społeczny (ang. social status)

Status społeczny w najbardziej ogólnym tego słowa znaczeniu to pozycja jaką dana osoba zajmuje w strukturze społecznej. Status społeczny może być wyznaczony przez rozmaite czynniki m.in.: wykształcenie, wykonywany zawód, dochody i posiadany majątek, dostęp do władzy i możliwość jej sprawowania itp. Ważnym czynnikiem wyznaczającym status społeczny jest również tzw. prestiż społeczny jakim cieszy się dana osoba w swojej grupie, wspólnocie lub społeczeństwie. Prestiż może być wypadkową wcześniej wymienionych czynników lub wynikać z bardziej subiektywnych ocen dotyczących danej osoby np. jej zasług poczynionych dla wspólnoty, w której żyje, autorytetu, posiadanej wiedzy itd.