Statystyka publiczna (ang. official statistics)

Statystyka publiczna to określenie danych statystycznych dotyczących sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej wybranego kraju, regionu, miasta itp.