Stereotyp (ang. stereotype)

Stereotyp to ogół ocen, poglądów i opinii wyrażanych przez społeczeństwo wobec innych grup społecznych i wspólnot. Cechą charakterystyczną stereotypu są znaczne uproszczenia i wyrazistość ocen, przy jednocześnie niewielkiej skłonności, czy wręcz niechęci do ich zmiany. Ludzie posługują się stereotypami powszechnie i często nie są nawet tego świadomi. Z jednej strony stereotypy umożliwiają, przy znikomym wysiłku poznawczym, ukształtowanie opinii na temat członków innych grup społecznych. W tym sensie stereotypy „ułatwiają życie”, rozwiązują problem związany z tym, jak postrzegać i jakie przyjmować postawy wobec członków różnych grup społecznych. Może to jednocześnie umacniać identyfikację z własną grupą, podwyższać samoocenę i dostarczać gotowych wzorów zachowania.

Niestety, stereotypy cechuje również to, że są silne, sztywne i względnie trwałe, oporne na zmiany. Osoby posługujące się stereotypami mają skłonność do częstszego zauważania faktów, które stereotypy potwierdzają i ignorowania tych, które im zaprzeczają. W rezultacie stereotypy łatwo i często zmieniają się w uprzedzenia. Termin „stereotyp” został spopularyzowany w socjologii przez amerykańskiego dziennikarza Waltera Lippmanna, który wprowadził ten termin w 1922 roku w swojej publikacji The Public Opinion.