Storyboard

Storyboard to robocza wersja reklamy telewizyjnej, w postaci rysunków lub ilustracji, prezentujących najważniejsze sceny reklamy, opatrzone wypowiedziami osób biorących w niej dział.